”Minns nätet allt?”

Håller vår tids intima förhållande till Internet på att förändra vårt sätt att tänka och minnas? Och hur kan den monstruösa mängden minnesspår vi lämnar efter oss på webben slå tillbaka mot oss själva? I den här artikeln redogör jag för en rad funderingar som befinner sig i omlopp kring den digitala dokumentationens förhållande till minne och glömska. Därtill diskuteras varför det i arkivsammanhang skulle vara önskvärt att bevara ännu mer av det som bara kan hända på nätet – och ingen annanstans.

Artikeln är publicerad i Ord&Bild nr. 5, 2010.

Läs texten direkt på Ord&Bilds hemsida eller ladda ner den som pdf.