Det dumma nätet

Är internet en ond kommunikationsform? Naturligtvis inte – men kring denna föreställning resonerar jag och Jonas Andersson idag en debattreplik i SvD, Övervakning leder inte framåt, dels apropå nätbacklashen efter händelserna i Norge i allmänhet, och dels apropå Sigurd Allerns och Ester Pollacks artikel, Ansvaret har förskingrats (SvD 1/8) i synnerhet. Ingressen anger tämligen väl vad det hela handlar om: “På internet florerar både det kreativa och det ­destruktiva, ofta i skydd av anonymitet. Alla kan komma till tals, och det är det som utgör nätets ­demokratiska värde, menar Jonas Andersson och Pelle Snickars.” Vi hoppas på en fortsatt livlig debatt.

En kommentar

  1. Hej,

    Nej, inte ond men helt riktigt som i rubriken, dum.

    Dom franska postmoderna filosoferna hävdade att nätet var en form av miljöproblem, Lyotard tror jag talade om grå nedsmutsning.

    Sannolikt för att nätet inte är till för eliten utan den enorma grå massan som utgör underlaget för demokratin.

    Jan