Om digital bildning i DN Kultur

Jag har idag publicerat en text på DN Kultur om ‘arkivets’ olika datalogis riktningar – I den digitala bildningen kan framtiden ersätta historien. Det hela är ett försök att fundera kring digital bildning; ingressen ger en ungefärlig bild av artikeln: “Med digitaliseringen och insamlingen av information har kunskapsbanker vuxit fram som en ny sorts kulturbas och kulturarv. Pelle Snickars visar hur big data kommer att påverka vår syn på bildning i framtiden.”