Från chiffer till klartext

I veckan ska jag presentera ett artikelutkast på högre seminariet i Umeå. Det rör sig om text jag skrivit inom ramen för forskningsprojektet Välfärdsstaten analyserad som handlar om temamodellering av mer än 3000 statliga offentliga utredningar. Min ambition är att skicka in den till tidskriften Scandia. Fokus ligger på hur medier och medierelaterade termer förekommer i SOU-datan, men jag gör inledningsvis också några mer generella analyser av andra temamodeller kring miljö, religion och invandring. Nedan finns en PDF av min kommande artikel, en zip-fil med artikelns illustrationer och grafer – som bör betraktas på skärm – liksom en zip-fil med de temamodeller jag använder.