Föreläsning på Fotoskolan Sthlm om museifotografi

Idag ska jag göra en presentation om museifotografi inom ramen för en föreläsningsserie om fotografihistoria på Fotoskolan i Stockholm. Det kommer att handla både om museifotografi på 1850-talet (Roger Fenton) liksom om den senare svenska utvecklingen med fokus på Nordiska museets fotoverksamhet. Den bärande tanken i föreläsningen är att museifotografi är en flytande genre – speciellt över tid. Bilders proveniens spelar mindre roll, snarare är det innehållet som står i centrum. För den intresserade kan mina föreläsnings-slides laddas ned här: