Almedalen om e-plikt

Nästa vecka är det som bekant dags för Almedalen i Visby; själv deltar jag i två paneler arrangerade av Biblioteksbladet: En hel dag om bibliotek i Almedalen. Dels ska jag vara med i en panel om akademiska tidskrifter, dels delta i en panel om e-plikt. Den senare frågan har betydande beröringspunkter med den bok jag nyss sammanställt om landets audiovisuella kulturarv. Det tog lång tid innan staten tog på sig ett ansvar i denna fråga, och lika lång tid har det (dessvärre) tagit för att säkra bevarandet av vårt digitala kulturarv.