Artiklar

Media and Mediatization

”There are no realities any more, there is only apparatus”, lamented the Austrian cultural historian Egon Friedell in the late 1920s. Working during the interwar period with his three-volume cultural history, ”from the Black Death to the World War”, media modernity finally seemed to have caught up with him.The spiritual and religious spell of previous ages […]

Metamodeling – 3D-(re)designing Polhem’s Laboratorium mechanicumn

Based on selected parts of the collections at the Swedish National Museum of Science and Technology, the aim of the research project, Digital Models, is to explore the potential of digital technologies to reframe Swedish industrialisation and its stories about society, people and environments. This book chapter presents the work done with one model, the […]

Audiovisual Data in Digital Humanities

The co-edited issue of VIEW. Journal of European Television History and Culture (by Andreas Fickers, Mark J. Williams and myself) provides a critical survey of new Digital Humanities methods and tools directed toward audiovisual media. While DH as a field seems dominated by a focus on textual studies, the mandate to improve the capacities to search, discover, and […]

SpotiBot — Turing Testing Spotify

Even if digitized and born-digital audiovisual material today amounts to a steadily increasing body of data to work with and research, such media modalities are still relatively poorly represented in the field of DH. Streaming media is a case in point, and the purpose of this article is to provide some findings from an ongoing […]

Distant reading the history of Swedish film politics in 4500 governmental SOU reports

Using computational methods, digitized collections and archives can today be scrutinized in their entirety. By distant reading and topic modeling one particular collection – 4500 digitized Swedish Governmental Official Reports (SOU) from 1922 to 1991 – this article gives a new archival perspective of the history of Swedish film politics and policy-making. We examine different […]

Google Docs, digital humaniora & akademiskt samarbete

Centralt för forskningsfältet digital humaniora är föreställningen om att digital teknik främjar samarbete; texter kan exempelvis numera enkelt skrivas fram tillsammans. En av den humanistiska forskningens kanske största utmaningar är därför uppgörelsen med det romantiska (och manliga) forskargeniet som i ensamhet läser, tänker, forskar – och själv skriver ner sina tankar. Att i nätverkens tidsålder […]

Discovering Spotify

With a user base now officially reaching more than 100 million, which includes 60 million paying subscribers, the music streaming platform Spotify is today widely recognized as the solution to problems caused by recent decades of digital disruption within the music and media industries. Spotify resembles Netflix, YouTube, and Apple Music as an epitome of […]

Cultural heritage as digital noise: nineteenth century newspapers in the digital archive

In this paper we argue that the digitization of historical newspapers is not a neutral process where data are transferred from one medium to another. On the contrary, when newspapers are digitized they are transformed. Like telegraphic signals they usually resemble what was transmitted, but sometimes not. In this paper, we are consequently interested in […]

Oscar II & medierna – kring Stockholmsutställningen 1897

En av de märkligare memoarerna i svensk politisk historia publicerades hela 53 år efter det att författaren gått bort: Mina memoarer av Oscar II. Norstedts förlag gav ut verket i tre volymer 1960. I sin officiösa framställning framstår de i dag som ganska träiga. Visserligen omtalades Oscar II under sin livstid som »Europas lärdaste monark«. […]

More Media, More People—On Social & Multimodal Media Intelligence

The purpose of this article is to address some challenges facing media intelligence in general, and competitive intelligence in particular within an altered information landscape. To understand this new situation, the notion of social and multimodal media intelligence are introduced. With cases taken primarily from the Swedish media intelligence sector, we argue that data driven […]

The Formation of Swedish Media Studies, 1960-1980

Around 1960, the politics of the emerging media society in Sweden tended to fixate the formative functions of mass communication. The monopoly of public service broadcast media, press subsidies and new tendencies in film policy were some of the issues around which uncertainty prevailed. New methods to provide reliable data were sought by politicians, since […]

Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress

Hösten 2014 samlades ett sjuttiotal bibliotekarier, forskare och representanter för tidningsbranschen på British Library i London för en konferens om digitalisering av äldre dagspress inom ramen för kulturarvsportalen Europeana. ’Europeana Newspapers’ har ambitionen att digitalisera 18 miljoner tidningssidor, varav drygt hälften ska vara sökbara i fulltext genom så kallad ’optisk teckenigenkänning’. Just OCR, ’Optical Character […]

Bokmediets omvandling – en lägesrapport

En enkel sökning på termer som ”e-bok” eller ”e-böcker” i Retrievers artikelsök ger en antydan om hur elektroniska böcker diskuterats i Sverige under de senaste 20 åren. Exempelvis kan man konstatera att det under andra halvan av 1990-talet bara figurerade ett par enstaka artiklar. ”Tänk dig att du kan bära med dig alla böcker du […]

Debunking public service?

During the last half of 2015, a number of Swedish publishing and broadcasting companies—Bonnier, Schibsted Sweden, Mittmedia, Bauer Group—agreed to fund and establish a national Public Service Broadcasting Commission. The purpose was to initiate a public debate about the behaviour and operation of Swedish public service broadcasters—in particular, how they affected the commercial media market, […]

More music is better music

In March 2014 the funk band Vulfpeck released the conceptual album, “Sleepify”, containing five minutes and 16 seconds of pure silence. The purpose was to crowdfund an upcoming world tour, and songs were specifically prompted to be available on the Swedish music streaming service Spotify—hence the title of the album. In a video posted at […]

I mediernas tid

Sommaren 1967 tillkallade dåvarande ecklesistikministern Ragnar Edenman en grupp sakkunniga med uppgift att bland annat se över hur man bäst långtidsarkiverade modern tid. Syftet var inte att på traditionellt manér utreda hur man exempelvis skulle samla ihop föremål som vittnade om samhällelig och kulturell förändring. En rationell och framåtblickande välfärdsstat krävde moderna arkivmedier som dokumentationsverktyg […]

Personifierad data, informationskonsumism och datahandlare

På senare år har det närmast blivit till ett mantra att påtala att det vi främst betalar med online är den data som vi direkt eller indirekt producerar. Information uppdateras, länkas och förmedlas, delas och distribueras; i samma sekund som vi mediekulturellt positionerat oss genom en eller annan update i molnet har dataprotokollen indexerat våra […]

Remarks on a failed film archival project

This article assesses the currently on going infrastructural research project around filmarkivet.se, a Web site devoted to historical Swedish nonfiction film. As a co-operation between researchers and film heritage institutions the project has until now been a failure due to conflicting archival interests and preferences. Film scholars need open online archives and contextual re-sources, while […]

Publikationshack

I januari 2013 hängde sig programmeraren och nätaktivisten Aaron Swartz i sin lägenhet i Brooklyn, New York. Två år tidigare hade han blivit arresterad, åtalad för bedrägeri, stöld och dataintrång. Det var en konsekvens av att han systematiskt via MIT:s öppna nätverk laddat ned 4,8 miljoner akademiska artiklar ur det digitala biblioteket JSTOR (Journal Storage). […]

Information overload

Det finns en utbredd uppfattning att vi lever i en tid av informationsöverflöd. Detta överflöd sägs inte sällan vara utan motsvarighet i historien. Modern informationsteknologi har, påpekas det, gjort att vi inte längre med våra sinnen kan ta in och bearbeta all den mängd information som omger oss; det finns mer information tillgänglig än någon- […]

Himalaya of Data

On January 17, 2007, the Wayback Machine’s software crawler captured wikileaks.org for the first time. The crawler’s act of harvesting and documenting the Web meta-stored a developing site for “untraceable mass document leaking”—all in the form of an “anonymous global avenue for disseminating documents,” to quote the archived representational image of the site (Wayback Machine, […]

Överflöd, brist och begagnade medier

1900-talets medielandskap framstår i backspegeln som särdeles rikt och präglat av kulturell mångfald. Det gäller medieutbudet i både dess kommersiella och mer statliga tappning. Ändå har stödformer kring speciellt värdefullt innehåll (med kvalitativa förtecken) länge präglat den svenska medie- och kulturpolitiken. Regeringens nuvarande kulturpolitiska mål från 2009 slår till exempel fast att kulturpolitiken ”ska främja […]

Film studies anno 2013: A bird’s eye view

This article – co-written by me and Olof Hedling at Lund university – assesses the current state of the academic field of film studies as practiced at sites of higher learning in Sweden is based on experiences and knowledge the co-authors gained as members of a national committee to evaluate the ‘academic quality’ of programmes […]

”Boken som medium”

I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. […]

”If Content is King, Context is its Crown”

Some people truly believe that “the Internet is fundamental to the future of TV”. Be that as it may; given the convergence of televisual and net based interactivity, similar software and hardware screens—or even program formats for that matter—such a claim could, naturally, be regarded as merely stating the obvious. But if delivered by Eric […]

”Against Search—Towards A New Computational Logic of Media Accessibility”

Let’s start off with one of the most compelling questions of our time: what does it mean to be human in the digital age? Well, one overwhelming challenge facing us all is having digital access to more information, data and knowledge than any previous generation of humankind. A burden perhaps—at least for some. But for […]

”iPad, boken och biblioteket”

På min iPad har jag ett program som heter GoodReader. Namnet förpliktigar möjligen, men man läser faktiskt lika effektivt som behagligt med denna lilla, gröna e-boksapp. Den är busenkel att hantera, ganska snygg och många menar att den är främst i sitt slag. GoodReader erbjuder en mängd e-textuella möjligheter, men framför allt tillåter den att […]

”Minns nätet allt?”

Håller vår tids intima förhållande till Internet på att förändra vårt sätt att tänka och minnas? Och hur kan den monstruösa mängden minnesspår vi lämnar efter oss på webben slå tillbaka mot oss själva? I den här artikeln redogör jag för en rad funderingar som befinner sig i omlopp kring den digitala dokumentationens förhållande till […]

”A Walled Garden Turned Into a Rain Forest”

More than ten months after the iPhone was introduced, Lev Grossman in Time Magazine, reflected upon the most valuable invention of 2007. At first he could not make up his mind. Admittedly, he argued, there had been a lot written about the iPhone—and if truth be told, a massive amount of articles, extensive media coverage, […]

”Archival transitions”

In mid-July 2009 Wikinews published an article claiming that the National Portrait Gallery in London threatened a U.S. citizen with legal action since he had allegedly breached the museum’s copyright of several thousands of photographs of works of art. Apparently, the young American Derrick Coetzee had come up with a program that automatically would download […]

”Hårddisken och samtiden”

Vår samtids mest centrala redskap, lika diskret som elementärt för det moderna samhällets uppbyggnad, är hårddisken. Som den digitala lagringskulturens materiella bas reglerar den på många sätt informationssamhällets överbyggnad. Under de senaste femtio åren har hårddisken som teknisk innovation radikalt förändrat lagrandets villkor. Men den kan också betraktas som ett slags metafor för vår binära […]

”Wiki”

Webbens mediehistoria är lika kort som den är komplex. 1995, samma år som den första grafiska webbläsaren Netscape Navigator fick miljoner människor världen över att för första gången surfa ut på nätet, hittade den amerikanske programmeraren Ward Cunningham på en liten applikation som han kallade för ”wiki”. En wiki var den allra enklaste databas han […]

”A King without E-mail. Reflections on New Media and the Royal Court”

In mid-June 1996, the Swedish royal court went virtual. Prior analogue information strategies had been deemed old fashioned, and it was time for something new – the Internet. … Soon the royal family was online with a dedicated homepage. Because of the great interest from English-speaking countries, half a year later the three sub-sites “The […]

”Arkiv”

En av de vackrare filmsekvenserna om film utspelar sig mot slutet av industrifil- men AB Hasse W. Tullberg Stockholm 1920. I ett ateljéliknande arbetsrum fäster en man i kravatt och en kvinna i klänning långa celluloidremsor på en väldig torkvinda. Vindan är kopplad till en motor, och när den sätts på börjar de uppsatta filmrem- […]

”Berlin Under the Sign of the Cinematograph”

While urbanisation was one of the principal facets of modernisation, new means of transportation were prior to almost every other innovation as Wilhelmine Berlin grew and expanded to become a modern metropolis. Sometimes called ‘Chicago on the Spree’ – and definitely the most modern European capital at the time – Berlin’s infrastructure of road and […]

”Mediearkiv 2.0”

I september 2006 laddade konstnären Anders Wedberg upp sin film Filter på några av webbens fildelningsnätverk. Via bittorrent-trackers som Pirate Bay och Edonkey spred sig snart kopior av filmen över internet. Filter handlade, i korthet, om Wedbergs upplevelser och känslor kring en avgörande livshändelse. Hans lille son föll nämligen en natt medvetslös till golvet på […]

”Det medialiserade samhället”

I slutet av 1930-talet beslutade sig landets största filmbolag, Svensk Filmindustri (SF), för att göra en kortfilm om den “nya” svenska mediala verkligheten. Uppslaget var att producera en film som handlade om hur det gick till att göra en dagstidning. Ambitionen var också att visa hur den moderna pressen blivit alltmer beroende av samtidens kommunikationsmedel. […]

”Tidiga medieformer – om televisionen då och nu”

Svensk television är inte vad den varit. Inte bara släcktes det analoga marknätet för gott under 2007, vilket ju som bekant inneburit att all tv nu är digital vare sig man vill det eller inte. Bredbands-tv, ip-tv och framför allt webb-tv har blivit så populära att det numera finns fog för att tala om den […]

”Televisionen som arkiv – om webb-tv”

Det har hävdats att Internet idag står på ungefär samma nivå som filmmediet gjorde för hundra år sedan. Då lade filmen grunden till en mediemodern utveckling som massmedialt kröntes av televisionen, en utveckling som vi idag kanske håller på att se slutet av – det massmediala är ju som bekant en tynande kategori. Megapubliker som […]

”Bibliografi 3.0”

Följer man Oxford English Dictionary lär den något besynnerliga termen ”web- liography” dykt upp för första gången under sommaren 1995. En webliografi var uppenbarligen ett slags ”lista av elektroniska verk eller dokument”, speciellt sådana hävdades det ”som relaterar till ett typiskt ämne”. Strukturen var den enklast tänkbara; en anspråkslös hemsida med hyperlänkar till olika dokumentkällor […]

”I de mörkaste datahallar”

Under andra hälften av nittiotalet lär två mer eller mindre suspekta personer strukit omkring i närheten av Stanforduniversitetets godscentral. Febrilt och aningen desperat letade de efter hårdvara. När en större leverans med nya skinande datorer anlände var de två efterhängsna unga männen raskt framme och försökte vigga en över- bliven maskin för sin forskning. Inte […]

”Reading Berlin 1909”

During the first week of February 1909 the high class vaudeville theatre, Berliner Wintergarten, seems to have attracted more public attention than usual. According to press reports the highlight of the February program was not the dozen artistic numbers, but the latest moving pictures. What triggered the heightened, yet elusive interest was a short actuality […]

”Julius Jaenzon som privatfilmare”

I december 1907 avled kung Oscar II. Under hösten hade han varit krasslig och hans bortgång var knappast oväntad. Ganska omgående placerades kungen på lit de parade i Stockholms slottskapell. Människor strömmade dit och fler än 20.000 lär ha köat utanför. Kungens bortgång dominerade helt tidens medieutbud. Nya London Biografen i Stockholm gjorde exempelvis reklam […]

”Zeppelin über Berlin – on the distribution of an early media event”

On a Saturday noon in late October 1904 the first issue of the newspaper BZ am Mittag appeared in Berlin. The front page was filled with articles reporting on the Russian-Japanese War and the subsequent storming of Port Arthur. The BZ was a true novelty on the Berlin newspaper market. The publisher Ullstein Verlag believed […]

”Om ny och gammal mediehistoria”

Femtio år efter storstrejken 1909 lät den svenska arbetarrörelsen producera en film om detta sitt första stora misslyckande. Filmen Storstrejken 1909 producerades av bolaget Nordisk Tonefilm som arbetarrörelsen förvärvat under slutet av 1940-talet, och för manus och regi stod Olle Hellbom − en regissör sedermera mest bekant för sina lysande Pippi Långstrump-filmatiseringar. I förtexterna påpekades […]

”Arkivet − ett medium?”

I mars 1945 skickade fotografen Ralph Weizsäcker en räkning till stadsförvaltningen i Römerstadt, nuvarande Rýmařov i Tjeckien. Några dagar tidigare hade han, utsänd av det nazityska Propagandaministeriets avdelning för bildande konst, med hjälp av färgdiafilm fotograferat ett antal fresker i stadens Lindenkirche. Det var bilder som han nu ville ha betalt för innan det blev […]