”Lagring – ur ett bokhistoriskt perspektiv” – föredrag, KB, 27/1, 2010

Ladda ned föredraget här (2 mb).