Artiklar & bokkapitel

"Understanding Gardar Sahlberg with neural nets: On algorithmic reuse of the Swedish SF archive" (med Maria Eriksson & Tomas Skotare) Journal of Scandinavian Cinema, nr 3, 2022

PDF

"Inledning: Digital historia – än sen då?", Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 2022)

PDF

"Randanteckningar om svensk mediepolitik 1920–1970. Ur temamodellering av 11 000 riksdagsprotokoll" Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet, 2022)

PDF

"Tema kulturarv. Temamodeller om ABM i svenska statliga offentliga utredningar 1945–89”, Nordisk Museologi, nr 2, 2022

PDF

"100 miljoner ord. Reflektioner kring forskningsarbete med storskaliga dataset som historisk empiri", Historisk tidskrift, nr 3, 2022

PDF

"Museifotografi", Fotografihistorier. Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag (red.) Anna Näslund Dahlgren (Stockholm: Natur & Kutur, 2022)

PDF

"Från chiffer till klartext? Temamodellering av statliga offentliga utredningar 1945–1989", Scandia, nr 1, 2022

PDF

”Modeling Media History. On topic models of Swedish media politics 1945–1989”, Media History, nr 3, 2022

PDF

”Media and mediatization”, Routledge companion to cultural history (red.) Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge & Hannu Salmi (London: Routledge, 2020)

PDF

”Metamodeling. 3D-scanning and rendering Christopher Polhem’s Laboratorium mechanicum”, Der Modelle Tugend 2.0 – Vom digitalen 3D-Datensatz zum wissenschaftlichen Informationsmodell (red.) Piotr Kuroczyński, Mieke Pfarr-Harfst & Sander Münster (Heidelberg: arthistoricum.net, 2019)

PDF

”Editorial special issue audiovisual data in digital humanities” (med Mark Williams & Andreas Fickers) View. Journal of European Television History and Culture, nr. 14, 2018

PDF

”SpotiBot—Turing testing Spotify” (med Roger Mähler), Digital Humanities Quaterly, nr 2, 2018

PDF

”Distant reading the history of Swedish film politics—in 4,500 governmental SOU reports” (med Fredrik Norén), Journal of Scandinavian Cinema, nr 2, 2017

PDF

”Cultural heritage as digital noise: 19th century newspapers in the digital archive” (med Johan Jarlbrink), Journal of Documentation, nr 6, 2017

PDF

”Discovering Spotify—A thematic introduction”, Culture Unbound (redaktör för temanummer med Rasmus Fleischer), nr 2, 2017

PDF

”More of the same—On Spotify radio”, Culture Unbound, nr 2, 2017

PDF


”Google docs, digital humaniora & akademiskt samarbete”, Digital humaniora. Teori, metod & exempel (red.) Per Olof Erixon & Julia Pennlert (Göteborg: Daidalos, 2017)

PDF


”More media, more people—Conceptual challenges for social and multimodal media intelligence” (med Lars Degerstedt), Human-IT, nr 3, 2017

PDF

”Oscar II & medierna”, I världsutställningarnas tid (red.) Anders Houltz (Stockholm: Näringslivshistoria, 2017)

PDF


”The formation of Swedish media studies, 1960–1980” (med Mats Hyvönen & Per Vesterlund), Media History, nr 1, 2017

PDF

”Bokmediets omvandling – en lägesrapport” (med Alexandra Borg), Human-IT, nr 3, 2016

PDF

”Debunking public service? Meta-academic and personal reflections from inside the Swedish public service broadcasting commission”, Mediekultur. Journal of media and communication research nr 16, 2016

PDF


”Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress” (med Christian Colliander & Johan Jarlbrink), Nordicom Information, nr 3, 2016

PDF

“More music is better music”, Business innovation and disruption in the music industry (red.) Patrik Wikström & Robert DeFillippi (London: Edgar Elgar, 2016)

PDF

“Publikationshack”, Universitetet som medium (red.) Matts Lindström & Adam Wickberg Månsson (Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2015)

PDF

”Remarks on a failed film archival project”, Journal of Scandinavian Cinema nr 1, 2015

PDF

”Personifierad data, informationskonsumism och datahandlare”, Sveriges Radio Medieormen, 10/12, 2015

PDF

“I mediernas tid”, I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria (red.) Marianne Larsson et. al. (Stockholm: Nordiska museet, 2015)

PDF

”Film studies anno 2013: A bird’s eye view” (med Olof Hedling), Journal of Scandinavian Cinema nr 1, 2014

PDF

”Himalaya of data”, International Journal of Communication nr 8, 2014

PDF

”Against search—Towards a new computational logic of media accessibility”, Blackwell companion to new media dynamics (red.) John Hartley, Jean Burgess & Axel Bruns (London: Blackwell, 2013)

PDF

”Boken som medium”, Läsarnas marknad, marknadens läsare, (red.) Ulla Carlsson & Jenny Johannisson SOU 2012:10 (Göteborg: Nordicom, 2012)

PDF

”'If content is king, context is its crown’”, View. Journal of European television history and culture nr 1, 2012

PDF

”iPad, boken och biblioteket bläck”, Biblis nr 54, 2011

PDF

”Archival transitions. Some digital propositions”, Media, popular culture, and the American century (red.) Kingsley Bolton & Jan Olsson (Stockholm: KB/John Libbey Press, 2011)

PDF

”Minns nätet allt?” Ord & bild nr 1, 2011

PDF

”Om hårddiskar & digital lagring”, The story of storage (red.) Janis Kreslins et al. (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv,, 2010)

PDF

”Wiki”, Allt som tänkas kan: 29 ingångar till vetenskapens villkor (red.) Marie Cronqvist (Stockholm: Makadam förlag, 2010)

PDF

”Mediearkiv 2.0”, Veier tillbake. Filmhistoriske perspektiver (red.) Sara Brinch & Anne Gjelsvik (Trondheim: Høyskolaforlaget, 2009)

PDF

”Berlin under the sign of the cinematograph. Urban mobility and cinema location in wilhelmine Berlin”, Film 1900. Technology, perception, culture 1895-1920 (red.) Annemone Ligensa & Klaus Kreimeier (New Barnet: John Libbey Publishing, 2009)

PDF

”A king without E-mail – reflections on new media and the royal court”, Media and monarchy in Sweden (red.) Mats Jönsson & Patrik Lundell (Göteborg: Nordicom, 2009)

PDF

”Film som arkiv”, Film och andra rörliga bilder (red.) Anu Koivunen (Stockholm: Raster förlag, 2009)

PDF

”I de mörkaste av datahallar”, Ord & bild nr 5, 2008

PDF

”Tidiga medieformer – om televisionen då och nu”, TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg (red.) Malin Wahlberg & Tobias Janson (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, 2008)

PDF

”Televisionen som arkiv – om webb–tv”, Svensk Television – en mediehistoria (red.) Anna Edin & Per Vesterlund (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, 2008)

PDF

”Reading Berlin 1909”, Kinoöffentlichkeit 1895-1920 (red.) Corinna Müller (München: Fink Verlag, 2008)

PDF

”Zeppelin über Berlin – on the distribution of an early media event”, Networks of entertainment. Early film distribution 1895-1915 (red.) Frank Kessler & Nanna Verhoeff (Eastleigh: John Libbey, 2007)

PDF

”Julius Jaenzon som privatfilmare”, Välfärdsbilder – svensk film utanför biografen (red.) Mats Jönsson & Erik Hedling (Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, 2007)

PDF

”Om ny och gammal mediehistoria”, Nordicom Information nr 1, 2006

PDF

”Arkivet − ett medium?”, Arkiv, samhälle och forskning nr 2, 2005

PDF

”1923 | 1933 - on the Production, Reception and Cultural Significance of Swedish Nonfiction Film”, (med Mats Björkin) Triumpf der Bilder. Kultur- und Dokumentarfilme vor 1945 im internationalen Vergleich (red.) Peter Zimmermann och Kay Hoffmann (Stuttgart: UVK Medien, 2003)

PDF

”Early Swedish (Nonfiction) Cinema and Cartography”, (med Mats Björkin), Historical Journal of Film, Radio and Television nr 3, 2002

PDF