Det förflutna som film

I antologin “Det förflutna som film och vice versa – om medierade historiebruk” skriver nio historiker och filmvetare om massmedial historieförmedling. Ämnet är lika aktuellt som när boken kom ut för några år sedan. Olika former av webbaserad och televisuell iscensättning av det förflutna rör sig alltmer obesvärat mellan historiska fakta och underhållande fiktion. Syftet med boken är att uppmärksamma och undersöka hur audiovisuella medieringar av det förflutna blivit allt viktigare för vår uppfattning om historia.

Redaktörer: Pelle Snickars & Cecilia Trenter (2004)

Som sant progressivt förlag har Studentlitteratur nyligen medgivit cc-licensiering av denna bok. Ladda ned den här (45 mb).