”Media as data – on YouTube” – föredrag, JMK Stockholm, 15/2, 2010

Ladda ned föredraget här (10 mb).