”Athen – en mediearkeologisk utgrävning” – föredrag, Forskarskolan i kulturhistoriska studier, Stockholms universitet, 10/3, 2010

Ladda ned föredraget som pdf här (4 mb).