”Julius Jaenzon som privatfilmare”

I december 1907 avled kung Oscar II. Under hösten hade han varit krasslig och hans bortgång var knappast oväntad. Ganska omgående placerades kungen på lit de parade i Stockholms slottskapell. Människor strömmade dit och fler än 20.000 lär ha köat utanför. Kungens bortgång dominerade helt tidens medieutbud. Nya London Biografen i Stockholm gjorde exempelvis reklam för filmen, Konung Oscar II på lit de parade, där de som inte hade tid att stå i kö istället kunde se kungen ”kinematografiskt återgifven [i] naturlig storlek”. Oscar II var ju en medialt intresserad monark. Under hans regentår fick stillbildskameran sitt genombrott, en tid var han som uppslukad av Edisons fonograf, och på äldre dagar figurerade han flitigt på landets biografdukar. Vid invigningen av Stockholmsutställningen 1897 var det just kungens person, snarare än själva utställningen, som spelade huvudrollen i en av de allra första svenska aktualitetsfilmerna. Oscar II:s begravning blev följaktligen en mediemodern händelse. En kall och blåsig decemberdag strax före jul 1907 fördes han stoft till den sista vilan i Riddarholmskyrkan. Av några bevarade filmfragment framgår att åtminstone fyra filmbolag kinematograferade begravningen. I realiteten rörde det sig förmodligen om fler. Bengt Idestam-Almquist har exempelvis hävdat att sex filmbolag hade skickat filmfotografer. En tid in i den nu hundra år gamla aktualitetsfilmen dyker just en fotograf upp som vevar sin filmkamera uppe från ett tak. Efter ytterligare en stund, i en längre sekvens av själva begravningsprocessionen, framträder två andra filmfotografer. Bakom leden av åskådare filmar de från ett slags upphöjd plats; den ene med en assistent som viftande försöker hålla folk på avstånd. När katafalken med kistan far förbi tar assistenten av sig hatten, samtidigt som kameramännen frenetiskt vevar sina Pathékameror karakteristiskt uppställda på varsin tripod. Och på samma gång som deras kameror rullar, blir de alltså själva kinematografiskt förevigade från andra sidan av processionen.

Artikeln ingår i Välfärdsbilder – svensk film utanför biografen (2007)

Redaktörer: Mats Jönsson & Erik Hedling

Ladda ned artikeln här (2mb).