Berättande i olika medier

I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstrueraren historia? Att medier är betydelsefulla i berättarsamman- hang är det få som betvivlar, medieformer influerar både innehåll, handling och berättarteknik, samt inte minst hur berättelser används. Men existerar det verkligen ett medie- specifikt berättande?

Humanistiska discipliner som studerar berättande i olika former har mycket sällan ställt frågan om förhållandet mellan berättande och medium. I boken Berättande i olika medier utforskas därför denna relation. Åtta artikelförfattare – från discipliner som film- och litteraturvetenskap, idéhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap – frågar sig hur berättande sker i olika medier, samt hur medier genom historien fungerat som berättare. Om berättandets villkor har förändrats genom tillkomst av nya medier och mediepraktiker, så har dessa också inneburit att mediehistoriens berättarformer framträder med allt större klarhet. Flera av bokens bidrag handlar därför om berättandets mediehistoria – från rumsligt berättande kring 1900, över pornografin som berättelseform, till webbkamerans funktion för samtidens urbana historier.

Redaktörer: Leif Dahlberg & Pelle Snickars

Mediehistoriskt arkiv 7

Ladda ned boken här.