”Bibliografi 3.0”

Följer man Oxford English Dictionary lär den något besynnerliga termen ”web- liography” dykt upp för första gången under sommaren 1995. En webliografi var uppenbarligen ett slags ”lista av elektroniska verk eller dokument”, speciellt sådana hävdades det ”som relaterar till ett typiskt ämne”. Strukturen var den enklast tänkbara; en anspråkslös hemsida med hyperlänkar till olika dokumentkällor på webben. Att termen dök upp i mitten av nittiotalet är emellertid inte ägnat att förvåna; i västvärlden hade ”the World Wide Web” då så sakteliga börjat att få sitt publika genomslag. Användandet av detta globala informationsmedium hade exempelvis väsentligen underlättats genom introduktionen av nya, snabbare webbläsare som Mosaic och Netscape Navigator.

”Bibliografi 3.0” Biblis nr 44, 2008 – ladda ned artikeln här.