”Det medialiserade samhället”

I slutet av 1930-talet beslutade sig landets största filmbolag, Svensk Filmindustri (SF), för att göra en kortfilm om den “nya” svenska mediala verkligheten. Uppslaget var att producera en film som handlade om hur det gick till att göra en dagstidning. Ambitionen var också att visa hur den moderna pressen blivit alltmer beroende av samtidens kommunikationsmedel. Med filmens hjälp skulle den mediala verklighet som tidningsredaktionerna beskrev och framställde – ja, rentav fabricerade – visas upp på bioduken. På SF:s kortfilmsredaktion förefaller man ha frågat sig hur verkligheten egentligen relaterade till mediebilden av denna, så som man nu kunde läsa om den i tidningen. Och hur kunde man representera det på film; det vill säga, hur skulle man gå till väga för att genom ett medium representera ett annat mediums sätt att presentera verkligheten? Väl färdig fick filmen den mediemoderna titeln, Varje dag en världsrevy, en träffande metafor som fångade filmberättelsens metamediala innehåll. Filmen började med ett snabbt montage av tryckpressar och dagsfärska tidningar som smidigt gled genom ett automatiserat produktionsflöde. I en kort prolog iscensattes ett bildcollage av människor som alla satt med sin egen färdigtryckta tidning. De läste den på sitt sätt, tittade upp och kommenterade tidningen in i filmkameran. “Tänk att dom bara orkar: bomber och bomber – stackars människor”, beklagade sig till exempel en äldre herre. En högdragen präst fann en artikel om kyrkans kris intressant, en direktör såg sina aktier stiga, en hemmafru jublade över en realisation, och en familj ville gå på bio: “Ja, vi ska se vad som går på SF-teatrarna”.

Artikeln ”Det medialiserade samhället” ingår i Industriland (2008)

Redaktör: Jan af Geijerstam

Ladda ned ursprungsversionen av artikeln här.