”Mediearkiv 2.0”

I september 2006 laddade konstnären Anders Wedberg upp sin film Filter på några av webbens fildelningsnätverk. Via bittorrent-trackers som Pirate Bay och Edonkey spred sig snart kopior av filmen över internet. Filter handlade, i korthet, om Wedbergs upplevelser och känslor kring en avgörande livshändelse. Hans lille son föll nämligen en natt medvetslös till golvet på toaletten och fick i ilfart föras med ambulans till sjukhus. Sonen överlevde – med händelsen satte djupa spår. Filter berättade därför på ett personligt och närmast intimt sätt om hur det inträffade påverkat Wedberg och hans familj. Filter är på många sätt ett slags cinematisk meditation över livets förgänglighet. Intressant nog beslöt sig Wedberg för att distribuera sin film på ett lika efemärt och flyktigt sätt. När den första användaren väl hade laddat hem filmen, raderade Wedberg därför sitt original från sin egen hårddisk. Filter fanns därefter bara på fildelningsnätverken; konstverket levde endast så länge det delas ut. ”This film and all the files used creating it was deleted 2006/09/15. There is no original. Feel free to download the film, watch it and share it for as long as you like. Or delete it immediately”, stod bland annat att läsa i inforutan på torrentfilen. I en intervju en tid senare påpekade Wedberg att han valt att kalla sitt projekt ”P2P Art, flyktighetens estetik” och att han tilltalades av tanken att när filmen inte längre delades ut – ”då är den borta för alltid.” På ett liknande sätt hade han heller inget emot om någon redigerade hans verk. ”Jag blir jätteglad om någon till exempel gör en kortare version eller visar den för andra. Ladda hem filmen, remixa den – eller släng den.”

Artikeln ”Mediearkiv 2.0” ingår i Veier tillbake. Filmhistoriske perspektiver (2009)

Redaktörer: Sara Brinch & Anne Gjelsvik

Ladda ned ursprungsversionen av artikeln här.