”Televisionen som arkiv – om webb-tv”

Det har hävdats att Internet idag står på ungefär samma nivå som filmmediet gjorde för hundra år sedan. Då lade filmen grunden till en mediemodern utveckling som massmedialt kröntes av televisionen, en utveckling som vi idag kanske håller på att se slutet av – det massmediala är ju som bekant en tynande kategori. Megapubliker som den amerikanske televisionen till exempel upplevde under sjuttio- och åttitalen – med uppåt hundra miljoner samtida tittare – förefaller alltmer tillhöra mediehistoriens masspublika glansperiod. För mediebranschen har ju en ”stor publik” minskat radikalt i omfång. Förvisso drar den nationella televisionen fortfarande en miljonpublik , men yngre tittare ratar tv och väljer alltmer webben som medial kommunikationsform – och Internet är ju inget massmedium. Snarare är det en distributionskanal som tillåter användare att komma åt en mängd av högst olikartad information. Alla ser och hör inte längre som tidigare på samma sak – alla konsumerar allt möjligt. I mediekonvergens tidsålder råder därför ett slags medieutbudets diversifiering. Även de minst attraktiva medieprodukterna på webben når några promille av marknaden, för att tala med Chris Anderson. Den mediala offentlighet vi känner från 1900-talet löser följaktligen sakta upp sig själv – i cyberrymden är det knappt någon som hör när man ropar. Kanske är det rentav så att 1900-talets ”massmedier” kommer att betraktas som en egenartad epok i förståelsen av mediehistorien framöver.

Artikeln ingår i Svensk Television – en mediehistoria (2008)

Redaktörer: Anna Edin & Per Vesterlund

Ladda ned artikeln här (4 mb).