”Tidiga medieformer – om televisionen då och nu”

Svensk television är inte vad den varit. Inte bara släcktes det analoga marknätet för gott under 2007, vilket ju som bekant inneburit att all tv nu är digital vare sig man vill det eller inte. Bredbands-tv, ip-tv och framför allt webb-tv har blivit så populära att det numera finns fog för att tala om den klassiska televisionen som ett gammalt medium – ett medium som alltså kan ha haft sin glansperiod under sisådär ett halvtannat sekel. Liksom tv under 1950-talet ersatte filmen som det moderna audiovisuella mediet par excellence, håller televisionen nu på att ersättas och efterträdas av internet och de multimediala möjligheter som webben erbjuder.

Artikeln ingår i TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg (2008)

Redaktörer: Tobias Janson & Malin Wahlberg