META Om Pelle Snickars


Pelle Snickars är medievetare med fokus på både nya och gamla medier. Han arbetar för närvarande med en bok om mediernas och kulturens digitalisering (Volante förlag), parallellt med slutförandet av ett VR-projekt kring digitaliseringen av kulturarvet i allmänhet, och filmens mediearkiv i synnerhet. Därtill skriver han ibland i Svenska Dagbladet om främst digitala frågor.

Numera också hyfsat aktiv på twitter – @pellesnickars