The YouTube Reader

På bara några få år har YouTube fullständigt revolutionerat medielandskapet. Det är den snabbast växande sajten i webbens historia – och världens största arkiv för rörliga bilder. The YouTube Reader är den första internationella forskningsantologin om denna videosajt. I boken beskrivs YouTube ur en rad olika perspektiv, till exempel som industri, som databas och som slagfält för upphovsrättsliga frågor.

Redaktörer: Pelle Snickars & Patrick Vonderau

Mediehistoriskt arkiv 12

Ladda ned boken här: YouTube_Reader_052009_Endversion