”Arkiv”

En av de vackrare filmsekvenserna om film utspelar sig mot slutet av industrifil- men AB Hasse W. Tullberg Stockholm 1920. I ett ateljéliknande arbetsrum fäster en man i kravatt och en kvinna i klänning långa celluloidremsor på en väldig torkvinda. Vindan är kopplad till en motor, och när den sätts på börjar de uppsatta filmrem- sorna sakta rotera. För att emulsionen på filmcelluloiden skulle torka var det under stumfilmstiden nödvändigt att efter fram- kallning (och eventuell färgning) låta fil- men torka ett tiotal minuter innan den kunde rullas upp på filmhjul för redige- ring.q Blickande in i kameran lämnar paret efter en tid rummet — kvar i bild är film- remsorna som snurrar runt, runt i bak- grunden.

Ingår i Film och andra rörliga bilder: en introduktion

Redaktör: Anu Koivunen (Stockholm: Raster, 2009)

Läs artikeln här.