Nya recensioner av piratboken

Två stycken till recensioner av Efter The Pirate Bay har nyligen publicerats, en i ETC och en på Netopia. Både är positiva, även om recensenterna (liksom i SvD) beklagar att det är alltför få kvinnor som skrivit i boken. Anders Rydell skriver i den senare recensionen att det ju inte saknas “kvinnor i debatten, Isobel Hadley-Kamptz, Eva Hemmungs Wirtén, Emma Stenström mfl borde ha varit självskrivna.” Ånyo kan vi som redaktörer bara konstatera att alla dessa tre var inbjudna till projektet – men valde att inte delta.