På nätet rasar ett kunskapskrig – SvD Kultur

Ett av de märkligaste bokprojekten som publicerats på sistone är James Bridles tolvbandsverk ”The Iraq war”. Det hela är en exakt transkription av alla artikelversioner under rubriken ”The Iraq war” på Wikipedia. Från december 2004 till november 2009 handlar det om 12000 ändringar på sammanlagt 7000 sidor. Alla omarbetningar, meningsutbyten och opinionsyttringar, alla resonemang, all skiftande statistik och alla inlägg – från ”Saddam Hussein was a dickhead” till sofistikerad geopolitisk argumentation.

Som en av nätets allra mest populära sajter är Wikipedia ett slags gigantisk, pågående kollektiv kunskapsprocess. Sajten är inte bara en arena för kunskapsproduktion, utan också en kulturell diskussionsscen av sällan skådat slag.


Läs fortsättningen av artikeln på SvD Kultur.