”Hårddisken och samtiden”

Vår samtids mest centrala redskap, lika diskret som elementärt för det moderna samhällets uppbyggnad, är hårddisken. Som den digitala lagringskulturens materiella bas reglerar den på många sätt informationssamhällets överbyggnad. Under de senaste femtio åren har hårddisken som teknisk innovation radikalt förändrat lagrandets villkor. Men den kan också betraktas som ett slags metafor för vår binära samtid.

Artikeln ingår i The Story of Storage I. Kompendium

Redaktörer: Lars Björk, Jānis Krēsliņš & Matts Lindström (Stockholm: KB, 2010)

Läs artikeln här.