”Wiki”

Webbens mediehistoria är lika kort som den är komplex. 1995, samma år som den första grafiska webbläsaren Netscape Navigator fick miljoner människor världen över att för första gången surfa ut på nätet, hittade den amerikanske programmeraren Ward Cunningham på en liten applikation som han kallade för ”wiki”. En wiki var den allra enklaste databas han kunde föreställa sig. Tanken var att gratis tillhandahålla ett slags serverprogramvara som möjliggjorde för vem som helst att fritt ska- pa och redigera textinnehåll på en webbsida med valfri webbläsare. Väl uppkopplad skulle allt vara busenkelt; att ”wikiwiki” betyder snabb på hawaiiska sa det mesta.

Ingår i Kunskapens villkor – RJ årsbok 2010

Redaktör: Marie Cronqvist (Stockholm: Makadam, 2010)

Läs artikeln här.