Bok om Apples iPhone på gång …

Den bok som jag och Patrick Vonderau håller på och sammanställer, Moving Data. The iPhone and My Media, vilken kommer ut på Columbia University Press under 2011, håller på att växa till sig på ett tillfredställande sätt. Visserligen har Lev Manovich meddelat att han först måste flytta in i en ny bostad i San José innan han skickar sin text, men medievetaren Gerard Goggin, som skrivit om mobila kulturer i en rad olika sammanhang, bidrar till exempel med en text om iPhone som läsplatta (utan att Apple egentligen marknadsfört den på detta sätt), sociologen Dalton Conley, som skrivit den lysande boken, Elswhere U.S.A (läs den kongenialt betitlade recensionen “Sad Men” om boken i NYT) har skrivit om iPhone och “slutet på ensamheten”, filmvetaren Anne Balsamo om iPhone som pedagogiskt verktyg, och medievetaren Janey Gordon om “iPhone Journalism”. Vi hoppas på en 15-20 artiklar till slut. Själv har jag gjort intervjuer med ett flertal svenska apputvecklare, och avser att skriva en text om Apples förhållande till det “öppna” och det “slutna” med utgångspunkt i dessa samtal.