Computer Networks – en film om nätet från 1972

Film kan vara en fantastisk källa. Via Christopher Kullenbergs utmärkta blogg hittar jag filmen, Computer Networks – The Heralds Of Resource Sharing (Arpanet, 1972), i Internet Archives alltmer svällande filmarkiv. I korthet, handlar den om Arpanet och grundidéerna hur det uppstod och fungerar. I filmen figurer bland andra J.C.R. Licklider, en av de allra mest centrala personerna i nät- och datorhistorien. Det finns tämligen sparsamt med information om filmen, men den gjordes 1972 av en viss Peter Chvany. Icke desto mindre är den hyperintressant; se eller ladda ned den här.