Intervju i Computer Sweden

Idag har Computer Sweden publicerat en längre intervju med mig, Kulturarvet ska finnas på nätet. Som titeln antyder handlar det ånyo om att använda webben för att tillgängliggöra det förflutna. “Det viktiga med digitaliseringen är … möjligheterna att nå ut … [och att] skapa en digital kulturell allmänning där det finns tillgång till vårt gemensamma kulturarv”, hävdar jag bland annat. I nådens år 2011 tycker jag verkligen att det är hög tid att kulturarvsinstitutioner placerar denna målsättning allra högst på sin agenda.