”The iPhone & Media as Code”, föredrag, Medium to medium, KB, 13/5, 2011 .

Ladda ned det skrivna föredraget som pdf här.