Hack4Europe

Riksantikvarieämbetet är för tillfället landets piggaste kulturarvsinstitution – åtminstone när det gäller uppgraderingen till digitala tankefigurer. Tillsammans med Europeana organiserar ämbetet i dagarna Hack4Europe, ett hackaton med möjlighet “att utforska potentialen med öppen kulturarvsdata”. Följer man hemsidan är tanken att de trettiotalet deltagarna ska testa sina “kreativa lösningar för att visa de ekonomiska och sociala fördelarna” med fritt distribuerad kulturarvsdata. Personligen anser jag att den skattefinansierade verksamhet som minnesinstitutionerna ägnar sig åt skall vara fri att använda för alla. Men knepigheter infinner sig tämligen omgående; ska det exempelvis vara tillåtet att skapa kommersiella applikationer och lösningar av denna öppna data? Jag har i olika sammanhang påpekat att jag absolut tycker det skall vara möjligt; det är förmodligen bara så som man kan få fart på utvecklingen. Kulturarvsinstitutioner bör i ökande grad se sig själva som leverantörer av rådata – vilka andra aktörer (på eller utanför marknaden) sedan kan förfina.