Apple, Google & datadesign

Häromdagen publicerade Randall Stross, en av de mer insiktsfulla kommentatorerna av det amerikanska medie- och IT-landskapet, en artikel i New York Times. Under rubriken The Auteur vs. the Committee, diskuterar han den allt viktigare roll som design av data – från hård- till mjukvara – har för samtidens informationsteknologi. Samt inte minst skillnaden i synsätt som existerar mellan Apple och Google. Den övergripande mediehistoriska förändringen när det gäller datorer handlar ju i hög grad om hur de har omprogrammerats från att vara maskiner som processar data, till att bli kreativa verktyg för hur data gestaltas. Men vem skall egentligen bestämma utseende, design och gränssnitt? På Google styr algoritmerna, och på Apple Steve Jobs smak. Med Stross terminologi framstår den senare alltmer som en klassisk filmauteur, som med ett kollektivt team bakom sig driver sin personliga (produkt)vision. “[At Apple] one person is the decider for final design choices. Not focus groups. Not data crunchers. Not committee consensus-builders. The decisions reflect the sensibility of just one person”. För tillfället gagnar detta som bekant Apple. Men frågan är vilken strategi som är bäst på sikt, och därtill aktualiserar den formens ökade betydelse – möjligen på bekostnad av innehåll.