Läs där du är

Att webben verkligen på allvar håller på att i grunden förändra hur “böcker” publiceras blir mer och mer uppenbart. Själv blir jag alltmer brydd hur man egentligen bör ställa sig till traditionella bokpublikationer. Är det något man som forskare skall ägna sig åt? För egen del läser jag nu långt mer än hälften av alla texter på skärm, en omständighet som accenuterats rejält bara under det senaste halvåret.

Är man intresserad av dessa förändrade läsvanor är den nya boken/sajten I read where I am av betydande intresse. Och snygg är den också. I Read Where I Am. Exploring New Information Cultures är ett holländskt samrabete mellan The Graphic Design Museum och Institute for Network Cultures , och syfte sägs vara att undersöka “recent developments in the field of information design.” In I Read Where I Am, 82 invited authors, artists, critics, and designers present a wide range of observations, inspirations, and critical notes about how we daily consume and produce our information. We intended to leave the justified nostalgia for what it is and asked the expert-amateurs to look further than the current hype around the iPads and Kindles. This publication does not only reflect the current state of affairs but also speculates about the significance and importance of new forms of image-text in the future.