Om datorns historia i SvD

Idag har jag publicerat en understreckare om datorhistoria i SvD – Från räknare till kulturell ­allt-i-allo. Artikeln tar sin utgångspunkt i en ny bok av Peter Lunenfeld, och som ingressen antyder handlar det om “datorns väg från elektrisk beräkningsmaskin till dagens ­personliga kulturverktyg. Det är en vindlande ­berättelse om datorns tekniska, ekonomiska och kulturella historier.” En läsare hörde av sig och påpekade att jag skrivit alltför mycket om datorn – och för lite om de program den trots allt kommit att konstituerats av. Det är en utmärkt invändning som jag verkligen skall begrunda framöver.