Om en app kring världsutställningen i New York 1939

Idag har jag publicerat en artikel i SvD kring iPad-appen Biblion, med rubriken Slösande rikt – och gratis. Appen innehåller arkivmaterial från världsutställningen i New York 1939 och kan varmt rekommenderas. Artikeln börjar så här:

Av 1800-talets publika kommunikationsformer tillhör världsutställningarna de mest fascinerande. Från The Great Exhibition i London 1851 till Exposition Universelle i Paris 1889 ligger ett utopiskt skimmer av västerländsk framstegsoptimism, som nog sträcker sig ända fram till 1939 års New York World’s Fair. I någorlunda fredlig tävlan nationer emellan var utställningarna lika delar branschmässa som nöjesetablissemang. Teknologiskt raffinerade attraktioner var återkommande kännetecken; hus i glas avlöstes av gigantiska torn, rullande trottoarer och monumentala modeller. ”Futurama” på 1939-års utställning – om framtidens bilsamhälle, sponsrat av General Motors – lär ha innehållit en halv miljon modellbyggnader. Världsutställningarnas historia kan också ses som ett slags provkarta över framtidens medielandskap. Fotografi, film och television introduceras här alla för en masspublik. Utställningsmediet var i sig en ovanligt trög medieform, med bibehållen aktualitet under långt mer än ett sekel. Som kommunikationsform bejakade världsutställningarna nya förmedlingsformer, och som multimedium (inte olikt datorn) införlivade de ständigt uppdaterade presentationssätt.