Det dumma nätet

Är internet en ond kommunikationsform? Naturligtvis inte – men kring denna föreställning resonerar jag och Jonas Andersson idag en debattreplik i SvD, Övervakning leder inte framåt, dels apropå nätbacklashen efter händelserna i Norge i allmänhet, och dels apropå Sigurd Allerns och Ester Pollacks artikel, Ansvaret har förskingrats (SvD 1/8) i synnerhet. Ingressen anger tämligen väl vad det hela handlar om: “På internet florerar både det kreativa och det ­destruktiva, ofta i skydd av anonymitet. Alla kan komma till tals, och det är det som utgör nätets ­demokratiska värde, menar Jonas Andersson och Pelle Snickars.” Vi hoppas på en fortsatt livlig debatt.