Om iPad i Biblis

I det senaste numret av tidskriften Biblis (nr. 54) har jag publicerat en artikel om ”iPad, boken och biblioteket”. Tanken var att skriva något mer personligt om min egen erfarenhet av att arbeta, läsa, se och lyssna med hjälp av denna nya läsplatta. Artikeln börjar så här:

På min iPad har jag ett program som heter GoodReader. Namnet förpliktigar möjligen, men man läser faktiskt lika effektivt som behagligt med denna lilla, gröna e-boksapp. Den är busenkel att hantera, ganska snygg och många menar att den är främst i sitt slag. GoodReader erbjuder en mängd e-textuella möjligheter, men framför allt tillåter den att samla och spara digitala böcker, texter och pdf:er som man hittar på nätet, liksom förstås egna utkast och textfragment. Använder man GoodReader under en tid har man ganska snart samlat ihop till ett litet nätt, prototypiskt e-bibliotek. Allt i form av böcker som data.

Artikeln kan laddas ned i sin helhet som pdf här.