Slutreplik i nätdebatten i SvD

Idag har Ester Pollack och Sigurd Allern publicerat en slutreplik i debatten om näthat i SvD, Publicisterna måste ta sitt ansvar på allvar. Mitt eget och Jonas Anderssons inlägg kommenteras genom att inte kommenteras: “Jonas Andersson och Pelle Snickars kommenterar (6/8) inte det publicistiska ansvaret eller etiken i sitt svarsinlägg till oss, utan nöjer sig med nätideologernas fasta mantra om det vidunderliga i att ”alla kan komma till tals” i en värld där redaktöransvar framställs som ”övervakning”. Förra veckan blev jag kallad nätevangelist i GP och nu är jag nätideolog – det är inte helt enkelt att föra en resonerande diskussion kring vad det innebär att vara människa i en digital tid.

Beträffande själva sakfrågan, nämligen den kring “anonymitet” online finns heller inga enkla svar. Att förbjuda osignerade kommentarer förefaller nu vara mediebranschens svar på den aktuella frågan, allt medan nätaktivister snarare progagerar för allehanda anonymiseringstjänster för att stävja den personliga datainflationen online: konkreta tips kan man exempelvis få i den aktuella tyska boken Die Datenfresser och sajten kring boken. Diskussionen är med andra ord minst sagt polariserad – och lär så förbli.