DIKs digitala agenda

I en tid när regeringen nu (äntligen) satsar pengar på kulturarvssektorn – om än med vissa beting – hakar fackkförbundet DIK (dokumentation, information & kultur) på med en ny skrift, Digital agenda för Sverige– för öppen kunskap och information. Ordförande för DIK, Karin Linder, har på ett föredömligt sätt hårdprofilerat digitala frågor, och skriften lyfter fram sex framtida, strategiska områden: öppna kulturarvet, potentiell mångmiljardmarknad, analog/digital, skolbibliotek, biblioteksansvar och EU:s digitala agenda. Inledning låter aningen utopisk – men hoppas kan man ju:

“År 2020 har de digitala klyftorna övervunnits. Biblioteken är spjutspetsar i det livslånga lärandet. Alla elever har tillgång till ett skolbibliotek som utvecklar ungas informationskompetens. Bibliotekariers och lärares gemensamma kunskap vägleder eleverna till kompetenta medborgare i kunskapssamhället. Kulturen spelar en grundläggande roll i det demokratiska samhället. Kulturarvet är tillgängligt bland annat genom mobila enheter som tablets och smartphones. Minnesinstitutionerna har skapat och förvaltar en informationsallmänning på internet. Denna allmänning är integrerad med EU:s gemensamma kulturportal som möjliggör för alla att på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till Europas samlade kunskap.”