Inför bokmässan

Om mindre än två veckor är det dags för bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Jag skall dels vara med i ett seminarium (och ett kort forskartorgsevenemang) på torsdagen den 22/9 kring Boken och biblioteket (samarrangerat av Riksbankens jubileumsfond och Ink förlag), som är relaterat till lanseringen av Rasmus Fleischers nya bok, Boken och biblioteket (som jag också för närvarande också håller på att skriva en artikel om för SvD). Under fredagen 23/9 är det så dags för ett mer KB-relaterat seminarium kring kulturarvsportalen Europeana, Ett arv bevaras bit för bit, där jag kommer att moderera en diskussion med utgångspunkt i nedanstående beskrivning:

Europeana, en EU-finansierad webbportal med bidrag från tusentals kulturinstitutioner, har 12 miljoner digitala manuskript, kartor, fotografier och tv-program tillgängliga online. Nyligen uppmanades medlemsstaterna att göra ännu fler verk tillgängliga både för forskare och allmänheten. Är det viktigt att digitalisera vårt kulturarv? Vilka utmaningar står svenska kulturarvsförvaltare inför, och hur kan kulturarvet förvandla Europa till en avancerad informationsekonomi? Medverkande: Christer Nylander, riksdagsledamot (FP) och vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Louise Edwards, administrativ chef för The European Library, Jill Cousins, arbetande styrelsemedlem, Europeana och Karin Linder, ordförande för DIK.