Öppna arkiven

Skyddstiderna för arkivmaterial har nu återigen förlängts – denna gång beträffande musik. Trots att abm-sektorn i åratal påpekat den minst sagt problematiska situation som uppstår när kulturarvet låses in, så lyssnar politiker (i synnerhet inom EU) till helt andra aktörer. Det är beklämmande. Likt en skiva med hack gäller dock maximen att fortsatt propagera för behovet av att öppna arkiven. Under tiden kan man exempelvis roa sig med att titta på den utmärkta filmen, Knowledge Is – a short film about opening up access to archives, i vilken man bland annat kan lära sig att BBC skulle behöva 685 års arbetstid för att klarera rättigheterna till sitt arkiv för webbanvändning.