”Det digitala som default”, föredrag, Göteborgs universitetsbibliotek, 17 + 18/10, 2011.

Ladda ned föredragspresentationen här (9 mb).