Nätet om 100 år

Programmet för Internetdagarna i november börjar nu ta form, och själv deltar jag i en panel betitlad, Vem kan läsa våra tankar om 100 år?. Tanken med panelen är att diskutera webbarkivering i vid bemärkelse, och själv tänker jag mig fokusera denna problematik ur ett forskningsperspektiv. Mitt eget miniabstract utlovar följande: “Som medial kommunikationsform är Internet inte bara en källa till ofantliga mängder data, det utgör också ett slags katalysator för ny vetenskaplig metod och forskningspraktik. Sökmotorer är exempelvis epistemologiska maskiner i den meningen att de samlar in, indexerar, lagrar – och slutligen organiserar webbens data. Med Wayback Machine eller Kulturarw3 kan man alls inte surfa i efterhand, men väl bedriva forskning – men med vissa restriktioner.”