Vad är en bok?

Nicholas Carr är en av de skarpaste analytikerna av den samtida digitala utvecklingen. För en tid sedan publicerade han två inlägg på sin blogg om bokmediets framtid, detta apropå lanseringen av Kindles nya palett av läsplattor. I den ena posten, The remains of the book, diskuterar Carr bokens och e-bokens skilda gränser, det vill säga den roll som pärm och skärm egentligen spelar för användande och läsande. “The idea of edges, of separateness, is antithetical to the web”, skriver han, “which as a hypermedium dissolves all boundaries, renders implicit connections explicit. Indeed, much of the power and usefulness of the web as a technology derives from the way it destroys all forms of containment and turns everything it subsumes into a part of a greater, ever shifting, amorphous whole. … An electronic book is therefore a contradiction in terms. To move the words of a book onto the screen of a networked computer is to engineer a collision between two contradictory technological, and aesthetic, forces. Something’s got to give. Either the web gains edges, or the book loses them.”

Själv har jag nyligen accepterat att skriva en artikel i en kommande SOU-antologi – redigerad av Ulla Carlsson på Nordicom och kopplad till den pågående Litteraturutredningen – där jag just tänker mig ta an den här typen av frågeställningar, men framför allt diskutera boken som det medium den alltid varit (då liksom nu).