Moving Data: The iPhone and the Future of Media

Den bok om iPhone som jag arbetat med under året är nu (till sist) aviserad på Columbia University Press sajt – Moving Data: The iPhone and the Future of Media. Uppenbarligen kommer det att ta ytterligare ett halvår innan den finns i tryckt version – men det är faktiskt en riktig bra bok så den tål att väntas på.