UR Play om vad en bok egentligen är

Det miniseminarium som jag och Rasmus Fleischer gjorde på bokmässans Forskartorg finns nu sedan en tid i videoversion på UR Play – Vad är en bok?. Kanhända är det ett något forcerat samtal, men på lite mer än tio minuter får vi trots allt en hel del sagt.