YouTube Reader på Columbia University Press

Den bok som jag och Patrick Vonderau satte samman om YouTube distribueras sedan en tid tillbaka av Columbia University Press. Tidigare var det Wallflower Press som skötte den internationella distributionen, men CUP är naturligtvis långt vassare, inte minst för att nå ut på den amerikanska bokmarknaden. Visserligen kan man sedan ett år tillbaka också ladda ner boken helt gratis, till exempel från just den här sajten, men det är ändå utmärkt att CUP nu distribuerar den. Den uppföljande bok om Apples iPhone som jag arbetat med (också tillsammans med Patrick Vonderau) kommer för övrigt just att publiceras på CUP under våren 2012. Redan nu kan man dock förhandsbeställa den på Amazon, _Moving Data. The iPhone and the Future of Media_.