Kod som latin

Är det inte snart dags att skolan lär elever att skriva kod? Den frågan ställde sig Nicklas Lundblad nyligen på sin blogg, Should we teach coding in schools?. Svaret är nog – nja. Å den ena sidan finns det helt klart ett behov att lära sig att koda, detta den digitala tidsålderns latin. Och det på högst olika undervisningsnivåer, inte minst i olika digitala forskningssammanhang som exempelvis det växande fältet kring digital humaniora. Å den andra sidan är det med all sannolikhet så att den konsekutivt användarfokuserade web n.0 ställer i utsikt nya (för)kodade gränssnitt där det (snart) kommer att bli möjligt att “koda” med ett slags “drag-and-drop”-funktionalitet. Tekniken förfinas ständigt och företaget med stort G (där Lundblad själv arbetar) är naturligtvis en livlig aktör i sammanhanget. Att elever bör ges insikt i hur kod egentligen fungerar och reglerar dagens globala informationsflöden är dock ställt bortom allt tvivel.