Kommande böcker inför 2012

I en tid när nätet som kommunikationsform alltmer dominerar det offentliga samtalet – även om den pågående dialogen är högst splittrad – kan man fråga sig om det är värt att lägga ned tid på att producera analoga böcker. Inför 2012 har jag inte desto mindre tre inplanerade bokprojekt på gång, och möjligen tillkommer ytterligare ett. För det första är ambitionen att skriva klart manuskriptet till webboken, _Kulturarvet som data_, till vilken jag samlat kopiöst med material och skrivit delar av, men där ett samlat grepp ännu saknas. För det andra kommer en uppföljande bok (och interaktiv webbok) till den konferens om filmarkivet.se som nyligen genomfördes på Filmhuset i utmärkt samarbete med Svenska filminstitutet. Konferenstiteln var Filmens 1900-tal, och framöver kommer det att tjäna som arbetstitel på det manuskript som jag och Mats Jönsson redigerar under våren. Slutligen skall även en andra KB-konferens resultera i en bokvolym, nämligen den om Information som problem, vilken anordnades i mitten av november. KB har nyligen erhållit medel för en uppföljande bok. Former, innehåll och upplägg för denna publikation kommer att diskuteras under den närmaste tiden med medarbetare på KB:s Avdelning för forskningsverksamhet.