Om digital text i SvD

Idag har till sist min artikel om Kenneth Goldsmith och hans bok Uncreative Writing publicerats, Försvar för återanvändning av digital text i Svenska Dagbladet. Det är ett slags recension, men på ett mer generellt plan handlar texten om grundläggande koncept som kopiering och kreativitet i den digitala domänen. Även om få nog skulle erkänna det så är min (och Goldsmiths) tes att kopiering – både som praktik och tankefigur – förmodligen är det allra främsta verktyget att vara (digitalt) kreativ. Givetvis finns det en rik litteratur-, musik-, medie- och konsthistoria kring snarlika figurer som exemeplvis appropriering, upprepning och återanvändning; Andy Warhol var närmast en kopia av sig själv och Walter Benjamin kopierade sig igenom halva 1800-talet. Men likafullt kan man argumentera för att datorn som kultur- och kopieringsmaskin inneburit ett brott och helt nytt förhållningssätt till den kreativa processen.